Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser der gælder for alle leverancer fra Tråden – Karelly Knipleservice ApS.

Betingelserne er altid gældende såfremt der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Tråden – Karelly Knipleservice ApS.

Såfremt der findes dokumentation og vejledning herunder produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Tråden – Karelly Knipleservice ApS.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Tråden – Karelly Knipleservice ApS side, er denne udelukkende vejledende. Tråden – Karelly Knipleservice ApS sikrer, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.  Levering og transport af varer fra Tråden – Karelly Knipleservice ApS anses for sket, når forsendelsen er indlevet til det valgte transportfirma. Forsendelsen af varer sker med den af kunden valgte transport form. Der gøres opmærksom på at forsendelse tiden kan variere fra 2 dage til op til 10 dage,

Risikoen for varer købt hos Tråden – Karelly Knipleservice ApS overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Tråden – Karelly Knipleservice ApS, skal påberåbes senest 8 dage efter at du har modtaget varen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du altid hurtigt rette henvendelse til Tråden – Karelly Knipleservice ApS.

Du kan som udgangspunkt kun klage over materialefejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Tråden – Karelly Knipleservice ApS har stillet dig i udsigt.

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale på efterkrav.  Alle priser i Tråden – Karelly Knipleservice ApS – på web-adressen http://www.karelly.dk – er inkl. Moms.

Tråden – Karelly Knipleservice ApS yder 8 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Tråden – Karelly Knipleservice ApS bytte/tager ikke mønster retur uden forudgående aftale.

Oplysning om klagemuligheder: En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse  knipling@karelly.dk

Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Og du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Tråden – Karelly Knipleservice ApS kan ikke stilles til ansvar for fejl og mangler forårsaget af designer.

Mønstre, tegninger, arbejdsbeskrivelse  og lignende materiale  må ikke kopieres og videresælges – sker det alligevel forbeholder Tråden- Karelly Knipleservice ApS sig retten til at kræve erstatning. I grove tilfælde vil en politianmeldelse finde sted.